Karadeniz Bölgesi bol yağışlı ve ormanlarla dolu bir alan olduğundan çok sayıda ova görmeniz, düzlük görmeniz ve bolca yayla görmeniz mümkündür. Karadeniz ovaları hakkında bilgi sahibi olabileceğiniz makalemizi inceleyebilirsiniz.

Ova Nedir ?


Düzlük coğrafyada, deniz yüzeyine göre değişik yüksekliklerde olan az eğimli yerlere verilen isimdir. Düzlükler çiftçiliğe yaylalardan veya dağlardan daha elverişlidir. Birikinti ova Alüvyonlu düzlük uzun süreler boyunca dağlardan gelen nehirlerin biriktirdiği alüvyonlu topraklarla oluşmuş yeryüzü şekilleridir. Özetle, düzlüklere ova denir.

Karadeniz Bölgesi Ovaları


Karadeniz bölgesinde bulunan çok sayıda dağlar ve ovalar, bölge olarak dağılım göstermektedir. Bölgenin en uzun dağları Doğu Karadeniz bölümünde yer almaktadır.

Doğu Karadeniz bölümünde dağlar iki sıra halinde uzanmaktadır.

Batı Karadeniz’de ise birbirine paralel üç sıra halinde dağlar uzanmaktadır.

Bu üç sıra halinde uzanan dağlar, Orta Karadeniz’de kıyıdan uzaklaşıp, tek sıra halinde uzanmaya devam etmektedir.

Belirtilen bölgelerdeki dağ uzantıları sayesinde oluşan çeşitli ovalar mevcuttur. Bu ovaları iki şekilde ayırırız.

Karadeniz Ova
Bafra Ovası

Bölgenin en geniş alana sahip kıyı ovaları


  • Bafra Ovası,
  • Çarşamba Ovası,

Bu ovalar delta ovalarıdır.

Karadeniz Bölgesinde yer alan diğer ovalar ise iç kesimde yer almaktadır.

İç kesimde yer alan ova isimleri


  • Taşova,
  • Suluova,
  • Merzifon Ovası,
  • Turhal Ovası,
  • Boyabat Ovası,
  • Tosya Ovası,

Bu ovalar çöküntü ovalardır ve Türkiye’de en aktif deprem bölgelerini oluşturmaktadırlar.

Karadeniz Ovaları Hakkında Bilgiler


Taşova

Taşova ilçesi, çok verimli alüvyonlara sahip olan Erbaa ovasının batısına uzanan girintisinde yer almaktadır. Taşova ilçesi, doğal orman sınırları içerisindedir. Yer yer korunmuş ve bozulmuş ormanlar vardır. Ağaç çeşitleri arasında kayın, meşe, çam ve ardıç ağaçları bulunmaktadır. İçerisinden Yeşilırmak geçmekte olan Taşova, toprak açısından zengin minerallere sahipliği ile yıllar boyu tam bir tarım ilahı halinde olmuştur. Bazen Karadeniz ikliminin bazense İç Anadolu ikliminin gözlendiği Taşova, aslında tarım açısından el verişli bir toprağa sahipken günümüzde kentleşme dönüşümü nedeni ile kooperatif konutlara kapatıldığı için tarımsal yetiştiricilik ve besicilik kısıtlanarak, azalmaya gitmektedir.

Suluova

Önceki ismi Suluca olan bir bucakken, 1946 yılında Suluova ismini alarak ilçe olmuştur. Suluova ilçesi, Orta Karadeniz Bölgesinin en şirin ilçelerinden biridir. İlçenin ekonomik yapısında Şeker fabrikası, maden ocakları önemli yere sahiptir. Yanı sıra, son 30 yıl içerisinde yeni sanayi yatırımları genişlemiş, hayvan ve tarımcılık alanı geliştirilmiştir. Bunun dışında ise çok zengin bir linyit kaynağına sahiptir.

Merzifon

Merzifon ilçesinin ismini nereden ve nasıl aldığı ile ilgili çeşitli rivayetler olsa da, hala nasıl ve kim tarafından bu ismi aldığı ile ilgili net bir bilgi bulunmamaktadır. Merzifon ilçesi; ülkemizde bir çok uygarlığa ev sahipliği yapmış olan iller ve ilçelerin en başında gelmektedir. Bunun en önemli sebebi ise, Karadeniz sahiline ve Orta Anadolu’ya giden tüm yolların Merzifon’da kesişmesidir. Merzifon ilçesini yurt bellemiş ve önemle toprağı etmiş bir çok uygarlık bulunmaktadır. Bu uygarlıkların bazıları ise; Frigler, Kimmer ve İskitler, Pontus Devleti, Roma imparatorluğu dönemi, Emeviler, Bizanslılar, Danişmentliler, İlhanlılar, Selçuklular, Osmanlılar, Eratna Beyliği, Taşanoğulları’ dır. Merzifon ilçesi tam anlamı ile tarihe tanıklık etmiş topraklar arasında ismini korumaktadır. Çeşitli höyükler ve bir çok anıt mezar bulunan Merzifon ilçesi yerleşim açısından da yoğun şekilde tercih edilmektedir. Doğal güzelliği ve çeşitli bitki yelpazesi ile göz dolduran Merzifon; Amasya’nın en meşhur ilçesidir.

Turhal

Turhal, İç Anadolu’yu Karadeniz’e, Doğu Anadolu’ yu Batı’ ya bağlayan yolların kesiştiği yerde kurulmuştur. Yeşilırmak havzasında yer alan Turhal, tıpkı Merzifon ilçesi gibi tarihe tanıklık etmiş olan önemli bir Karadeniz ilçesidir. Milli mücadelenin en önemli adımı olan Samsun’dan Amasya’ya; oradan da Sivas’a geçen Mustafa Kemal Atatürk’ ün güzergahında, Turhal vardır. İşte bu geçişler Turhal’ın kaderinde dönüm noktasıdır olmuştur. Şu an binlerce nüfusa sahip bir ilçe olan Turhal, hem yerleşim açısından hemde bereketli toprağı sayesinde tarım ve hayvancılık açısından önemli bir ilçedir.

Boyabat

Milattan önce, yaklaşık 3000 yıllık geçmişe sahip olan Boyabat ilçesi, doğal tarihi yapısını hala korumaktadır. Orta Anadolu’nun kara iklimine daha çok sahip olan Boyabat ilçesi, sel yarıkları ve çöküntülerinin oluşturduğu dikkat çeken bir araziye sahiptir.İlçe sınırları içerisinden geçen Gökırmak, bir vadi oluşturmuştur. Bu vadi, Türkiye’ nin en iyi pirincinin yetiştirildiği vadi ünvanına sahiptir.

Tosya

Kastamonu ilinin bir ilçesi olan Tosya, 1.186 km2′ lik bir alana sahip, Batı Karadeniz bölgesine bağlı, Kuzey Anadolu Fayının Ilgaz ve Kös Dağları kenarında oluşturduğu çöküntü alanında bulunmaktadır. Bilinen en eski ve hala en çok ekonomik gelirini pirinçten sağlayan Tosya ilçesi ova ve düzlük bakımından oldukça zengindir. Mutfak mobilyası ve amerikan kapı diye nitelendirilen iç mekan kapılarının üretimi ve ihracatı da yapılmaktadır. İlçe yöre halkı ise Tosya ilçesine özgü elişlerinden geçimini sağlamaktadır.

Bafra Ovası

Diğer bir adı ile Kızılırmak Ovası olan Bafra ovası, delta özelliğini kaybetmemiş Karadeniz bölgesindeki tek sulak alandır. Bafra Ovasının 5174 hektarı yaban hayatı geliştirme sahası ilan edilmiştir. 1994 yılında su kuşları yaşam alanı olduğu belirlenmiştir. Çok tipik bir delta olarak karşınıza çıkan aynı zamanda Bafra ovası da denilen 550 km2’lik bu alüvyal düzlük, Kızılırmağın getirdiği alüvyonların biriktirilerek birleşmesi sonucunda meydana gelmiştir. Göçmen kuşların sonbaharda inip ilkbaharda kalkışına kadar olan süreci geçirmek için beslendiği ve yaşadığı su alanıdır.

Çarşamba Ovası

Samsun ilinin Kuzeydoğusunda yer alan Çarşamba Ovası, Yeşilırmağın getirdiği alüvyonların biriktirilerek birleşmesi sonucunda meydana gelmiştir. Çarşamba Ovası’ nın bereketli ve verimli toprakları yüzyıllardır tarımsal ve hayvansal edinimin temelini oluşturmaktadır. Çarşamba Ovasında milattan önce 8. yüzyılda amazonların (kadın savaşçılar) yaşadıkları bilinmekte olup bir çok tarihi olaylara şahitliği vardır.

Karadeniz Bölgesi Genel Bilgileri→

Karadeniz Bölgesi Ovaları hakkında yorum kısmından ilave bilgi ekleyebilirsiniz

1 Yorum

Yazıya Yorum Yap

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz